Etsimme talous- ja henkilöstöjohtajaa

02.01.2019

Kruunupyyn kunta palkkaa talous- ja henkilöstöjohtajan sijaisen vuodeksi alkaen 26.3.2019 tai sopimuksen mukaan. Jatko määräajan jälkeen mahdollinen.

Talous- ja henkilöstöjohtajana johdat ja kehität kunnan taloushallintoa ja talousosaston toimintaa. Vastaat talousarvion laatimisesta, tilinpäätöksestä ja konsernitilinpäätöksestä sekä taloudellisesta raportoinnista kunnanhallitukselle. Sijoitat kunnan rahoitusvarat, nostat budjettilainaa ja hoidat kunnan lyhytaikaiset rahoitukset. Hoidat henkilöstökysymykset, toimit palkka-asiamiehenä ja teet henkilöstötilinpäätökset. Vastaat kunnan maksuliikenteestä, palkanlaskennasta, taloudellisista kirjanpidoista, kunnankanslian tietotekniikkatoiminnoista ja kopioinneista sekä teet päätökset hankinnoista. Talous- ja henkilöstöjohtaja vastaa myös kunnan osakkeista, vakuuksista ja takuista sekä kunnan riskianalyysistä ja vakuutuksista.

Olet osa kunnan johtoryhmää ja talousosaston esimies. Sijaisuuteen vaaditaan korkeampaa korkeakoulututkintoa, taloustutkintoa tai muuta virkaan sopivaa alempaa korkeakoulututkintoa.

 Etsimme sinua
- jolla on sopiva koulutus ja kokemus talous- ja henkilöstökysymyksistä johtajavastuulla
- jolla on silmää yksityiskohdille ja joka on tarkka, mutta näkee myös suuremmat kokonaisuudet
- joka on aloitekykyinen ja yhteistyösuuntautunut
- jolla on myönteinen perusasenne, on joustava ja tottunut työskentelemään myös stressin alaisena
- jolla on monta rautaa tulessa samanaikaisesti ja pystyy saattamaan tehtävät loppuun vaaditussa ajassa
- jolla on myös kokemusta suurten projektien ja muutosten toteuttamisessa.

Tarjoamme mielenkiintoisen ja haastavan työn myönteisessä työympäristössä.

Kruunupyy on kaksikielinen kunta, jonka hallintokieli on ruotsi. Hyvät suulliset ja kirjalliset taidot sekä ruotsin että suomen kielessä ovat edellytys palkkaukselle. Talous- ja henkilöstöjohtaja työskentelee kunnanjohtajan alaisena.

Hakemukset ja CV palkkatoiveineen tulee olla kunnan saatavilla viimeistään 21.1.2019 klo. 15.00. Hakemukset ensisijaisesti kuntarekryn kautta, muutoin osoitteella kronoby.kommun@kronoby.fi tai postitse osoitteella Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy. Lisätietoja: talous- ja henkilöstöjohtaja Pamela Kjellman (040 7142 150) tai kunnanjohtaja Malin Brännkärr (040 5347 727 14.1.2019 jälkeen).