Rakennustarkastajan ilmoitus

22.11.2018

Rakennustarkastaja on tehnyt päätöksen viidestä eri rakennusluvasta. Ilmoitus on kokonaisuudessaan nähtävillä Kuulutukset - sivulla.