Rakennustarkastajan ilmoitus

30.11.2018

Ilmoitus hyväksytystä toimenpideluvasta lämpökaivon poraamista varten.

Ilmoitus on kokonaisuudessaan luettavissa Kuulutukset -sivulla.