Suositukset koronapandemian johdosta

16.03.2020

YLEISTÄ

Rajoitamme ja hidastamme pandemian leviämistä yhdessä ja solidaarisesti. Toteutettavat toimenpiteet perustuvat siihen, että teemme yhdessä voitavamme leviämisen hillitsemiseksi ja estämiseksi.

Huoltajia ja oppilaita kannustetaan seuraamaan tiedotusta Wilmassa, varhaiskasvatuksessa käytetään Päikkyä. Tietoja annetaan kunnan sekä Soiten verkkosivuilla. Kansalliset suositukset ja ohjeet löytyvät THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta.

Kruunupyyn kunnan suositukset ja päätökset perustuvat THL:n ohjeistuksiin ja hallituksen suosituksiin.

PÄÄTÖS:

-          Kunnan henkilökunta ei osallistu jatkokoulutuksiin eikä järjestä jatkokoulutuksia

-          Kokousten järjestäminen ja niissä läsnäolo harkitaan huolellisesti ja niistä luovutaan mahdollisuuksien mukaan

-          Kunnan henkilöstö ei matkusta työasioissa

-          Ulkomailta palaava työntekijä asetetaan automaattisesti 2 viikon kotikaranteeniin, tämä koskee myös perheen lapsia. Karanteenimääräys koskee myös Kunnantalon tiloissa työskentelevää muuta henkilöstöä.

-          Etätyön tekemisestä sovitaan esimiehen kanssa.

-          Kunnan urheiluhallit eivät ole käytössä. Kunnan kuntosali on suljettu. Sulkemiset ovat voimassa toistaiseksi 16.3.2020 alkaen.

-          Vierailuja julkisissa palvelulaitoksissa on syytä välttää, tämä koskee etenkin vanhustenhuollon ja vammaishuollon yksiköitä.

-          Siivouksen osalta ilmoitetaan SOLille, että toivomme tehostettua siivousta kunnan kiinteistöissä

-          Kansalaisopiston kurssit keskeytetään 16.3.2020 alkaen

JATKOTOIMENPITEET

Johtoryhmä pitää itsensä ajan tasalla tilanteesta ja päivittää tarvittaessa tietoja.

Palaamme vielä tarkempaan ohjeistukseen liittyen kunnanvaltuuston, lautakunnan ja hallituksen kokouskäytäntöihin.

Laajemmat rajoittamistoimenpiteet vaativat valmiuslainsäädännön käyttöönottoa. (esim. alueelliset rajoittamistoimenpiteet, koulujen, päiväkotien, yliopistojen sulkeminen, julkisen sektorin toiminnan rajoittaminen, isojen kauppakeskusten sulkeminen, matkustajalaivaliikenteen kieltäminen, lentoliikenteen kieltäminen, tapahtumien kieltäminen).