Tiedonanto lupapäätöksestä

17.12.2018

Lupajaosto on tehnyt maastoliikennelain mukaisen päätöksen moottoriajoneuvoharjoitusten järjestämisestä pohjavesilammikon jäällä. Lupajaosto on myös antanut päätöksen ympäristösuojelulain mukaisesta asiasta koskien pintakäsittelylaitosta tilalla Laxström.

Tiedonannot ovat kokonaisuudessaan luettavissa Kuulutukset-sivulla.