Vård & omsorg

Soites meddelanden

Läs meddelanden på Soites hemsida

Från och med 20.11.2017 gäller endast tidsbeställning till laboratoriet www.nordlab.fi

BOKNING VIA INTERNET www.nordlab.fi
eller per telefon vardagar kl 7 – 18 tel. 0206 19 80 19, svenskspråkig service på nummer 0206 01980 12.

Nordlab tar i bruk tidsbeställning för provtagning på alla provtagningsställen i Mellersta Österbotten från och med 20.11.2017. Då tas kunderna emot endast med tidsbeställning. NordLabs provtagningsställen i Mellersta Österbotten: M-ÖCS,
Halso, Kannus, Kelviå, Kronoby, Lestijärvi, Lochteå, Nedervetil, Perho, Terjärv, Toholampi, Tunkkari och Ullava.

Man behöver inte beställa tid, om man lämnar in prover som tagits hemma, till exempel urin- eller avföringsprover. Man kan också hämta provtagningstillbehör utan tidsbeställning.

Provtagningstider kan bokas på internet www.nordlab.fi dygnet runt.
Under tiden 20.11.2017-31.12.2018 kan tider bokas 1 månad framåt, och från och med februari 2018 kan tider alltid bokas 3 månader framåt. Man kan även boka tid under vardagar kl 7-18 per telefon 0206 19 80 19 (avgift enligt eget telefonabonnemang; ingen separat serviceavgift).

Kom till provtagningens väntrum 15 minuter före den bokade tiden, för att blodcirkulationen ska hinna stabiliseras före provtagningen. Provtagaren kallar in kunden med namn på den bokade tiden, eller så fort som möjligt.


Vård och omsorg

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite har startat sin verksamhet 1.1.2017. Soite är landskapets samkommun som förenar grundservicen och specialsjukvården samt social- och hälsovårdsservicen.

I Soite förenas följande organisationer:
•    Mellersta Österbottens samkommun för specialsjukvård och grundservice Kiuru (inklusive Mellersta Österbottens centralsjukhus och Affärsverket för social- och hälsovård Jyta samt Specialomsorgsdistriktet för omsorgen för utvecklingshämmade)
•    Karleby stads social- och hälsovårdstjänster (och Kronobys)
•    Perho kommuns social- och hälsovårdstjänster

Uppgifter om Kronoby kommuns ”Vård och omsorg” hittas numera på adressen:

www.soite.fi

Soite logo


Vi betjänar dig även i fortsättningen på de bekanta verksamhetsställena.
Våra telefonnummer ändras inte. Information hittas i adressen www.soite.fi
Personalens e-postadresser ändras 1.1.2017 till formen förnamn.efternamn@soite.fi

I Soite förenas servicen på ett klient- och patientcentrerat sätt, där både social- och hälsovårdens enheter fungerar i tätt, mångprofessionellt samarbete.
Målet är en äkta innehållsmässig förnyelse av servicesystemet så att det är klient- och patientcentrerat och så att skiljemurarna mellan social- och hälsovårdsservicen samt grundservicen och specialsjukvården kan göras lägre och så att service kan produceras för invånarna i landskapet och närområdena i form av ännu smidigare servicekedjor än tidigare.
Samkommunen Soites motto är ”individen i centrum”. Det mottot och grundprincipen sammanfattar grundidén bakom förnyandet av social- och hälsovårdens servicesystem i Mellersta Österbotten.