Hälsovårdscentral

Social- och hälsovården handhas från den 1.1.2009 av Karleby stad på basen av ett värdkommunsavtal.

Mer information finns på Soites hemsidor: www.soite.fi