Lapset & opetus

Päiväkodit ja esikoulut

 

Kruunupyyllä on 8 päiväkotia ja 5 esikoulua.

 

Koulut

 

Kunnassa on 3 ala-astetta. Yläaste ja lukio sijaitsevat Kruunupyyssä. Kaikki koulut ovat ruotsinkielisiä.

 

 

Sivistyssektori

 

Sivistyssektorin tavoitteet:


Laadukas ja korkeatasoinen varhaiskasvatus, opetus, kirjastopalvelu ja vapaan sivistystyön tarjonta. Päiväkotien, koulujen ja kirjastojen kiinteistöt täyttävät tämän päivän normeja.

 

Sivistyskanslia sijaitsee kunnantalon eteläosassa. 
Kansliassa työskentelevät sivistystoimenjohtaja Carina Ahlström, joka toimii myös sivistyssektorin sektoripäällikkönä, vt. varhaiskasvatusjohtaja Erica Nygård, osastosihteeri Johanna Jakobsson, kanslisti Matilda Björklund, erityisopettaja Denice Hansson, koulupsykologi Erica Ivars ja vapaa-ajan koordinaattori Hanna Aarnio.

 

Asema

Namn

Puhelin

Sivistystoimenjohtaja

Carina Ahlström

040 6610 169

Vt. Varhaiskasvatusjohtaja

Erica Nygård

040 6415 986

Osastosihteeri

Johanna Jakobsson

040 7142 158

Kanslisti

Matilda Björklund

040 7142 155

Koulupsykologi

Erica Ivars

050 3135 458

Erityisopettaja

Denice Hansson

050 5149 333

Vapaa-ajan koordinaattori

Faksi

Hanna Aarnio

040 8679 739

06 8352 442

S-posti

etunimi.sukunimi

@kronoby.fi