Avustukset

 

Elämänlaatujaosto jakaa vuosittain avustuksia urheilu-, kulttuuri- ja nuorisosektoreilla kahdesti vuodessa. Osa avustuksista haetaan keväällä ja loput syksyllä.

 

Avustuksia ei jaeta yhdistyksen yksittäisille jaostoille. Yhdistyksen jäsenten/jaostojen tulee tehdä yhteinen päätös siitä, mitä avustuksia he hakevat.

  

Vapaa-ajan koordinaattori vastaa lisäkysymyksiin koskien avustuslomakkeiden täyttöä.

 

Lisätietoja avustuksista löydät klikkaamalla sitä sektoria, jonka avustuksista haluat lukea lisää.

Haku- ja tilityslomakkeet löydät tämän linkin kautta.

 

 

Myöhästyneitä tai pelkästään osittain täytettyjä hakemuksia ei huomioida.

 

Ilmoitukset ohjelmalehtisissä ja vastaavissa (vain ruotsiksi) (pdf, 58 kt)

 

 

Periaatteet avustusten jakamiseen liikuntasektorissa

Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukaan vuodelle 2024 on 95 000 € jaettavana avustuksiin liikunta- ja urheilutoiminnassa.

 

Toiminta-avustus 31 000
Projektiavustus 5 000
Korjausavustus 5 000
Kartta-avustus (suunnistuskartat) 3 000
Soveltavan liikunnan avustus 2 800
Ohjaajakoulutus-avustus 2 500
Avustus hiihtolatujen ylläpitoon 21 300
Lämmitysavustus 4 000
Avustus hiihtolatujen polttoainetarpeeseen 1 500
Avustus luontopolun ylläpitoon 3 000
Erityisavustus uimahallikäyntejä varten 900
Avustus kalliimmille hankinnoille 15 000
  95 000

 

Periaatteet avustusten jakamiseen kulttuurisektorissa

Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukaan vuodelle 2024 on 33 500 € jaettavissa avustuksina kulttuuritoimintaan.

 

Toiminta-avustus

13 000

Projektiavustus

7 000

Korjausavustus

8 000

Lämmitysavustus

4 000

Ohjaajakoulutus

500

Kulttuuria hoivakoteihin

1 000

 

33 500

 

Periaatteet avustusten jakamiseen nuorisosektorissa

Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukaan vuodelle 2024 on jaettavissa 29 500 € avustuksina nuorisotoimintaan.

 

 

Toiminta-avustus

11 000

Projektiavustus

5 000

Korjausavustus

5 000

Lämmitysavustus

4 000

Ohjaajakoulutus

500

Nuorisoillat

4 000

 

29 500

 

Periaatteet avustusten jakamiseen hyvinvointisektorissa

 

Lautakunnan hyväksymän talousarvioehdotuksen mukaan vuodelle 2024 on jaettavissa 23 000 € avustuksina hyvinvointitoimintaan.

 

Avustus senioriasuntojen vuokraamiseen 5 000
Avustus energiankäytön optimointiin 15 000
Lasten harrastusavustus 3 000
  23 000

 

 

blankett