Suunnitelmat ja strategiat

 

Suunnitelmat ja strategiat ovat ainoastaan ruotsinkielellä.

 

Varhaiskasvatus ja esikoulu

Pedagogisk handbok för småbarnspedagogik och förskola i Kronoby kommun

 

 

Perusopetus

IKT-strategi

Läroplan för den grundläggande utbildningen