Suunnitelmat ja strategiat

 

 

 

Sivistysstrategia (pdf, 1.1 Mb)

 

Ehkäisevän päihdetyön malli PEPP 

 

Seudun kestävän kehityksen strategia kouluille ja opetukselle - Vihreä polku ja Vihreä matka

 

Kulttuuripolku (pdf, 48 kt)

 

 

 

 

Varhaiskasvatus ja esikoulu

 

Varhaiskasvatussuunnitelma (pdf, 2.4 Mt)

 

Pedagogisk handbok för småbarnspedagogik och förskola i Kronoby kommun (vain ruotsiksi) (pdf, 1.5 Mt)

 

Toimintasuunnitelma väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää vastaan (vain ruotsiksi) (pdf, 266 kb)

 

Läroplan för förskola (pdf, 2 Mt) (vain ruotsiksi)

 

Varhaiskasvatuksen ja esikoulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma (pdf, 490 kb)

 

 

 

 

 

 

Perusopetus

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet / Opetushallitus (oph.fi)

 

IKT-strategi, vain ruotsiksi (pdf, 1.2 Mt)

 

Läroplan för den grundläggande utbildningen, vain ruotsiksi, päivitetty 2021, (pdf, 10 Mt)

 

Toimintasuunnitelma koulupoissaoloissa (pdf, 14 Mt)

 

Pohja oppilaan kanssa keskustelulle, vain ruotsiksi (pdf, 1.2 Mt)

 

Pohja huoltajan kanssa keskustelulle, vain ruotsiksi (pdf, 888 kt)

 

Kruunupyyn kunnan yhteinen oppilashuoltosuunnitelma, vain ruotsiksi (pdf, 1.3 Mt)

 

Läroplan för förberedande undervisning, vain ruotsiksi (pdf, 1.8 Mt)

 

Årsplan för utepedagogik i Kronoby, vain ruotsiksi (pdf, 277 kt)

 

Toimintasuunnitelma väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää vastaan, vain ruotsiksi (pdf, 203 kt)

 

Oppilaiden terveyssuunnitelma, vain ruotsiksi (pdf, 252 kb)

 

Toimintasuunnitelma eityislahjakkaille oppilaille, vain ruotsiksi (pdf, 2.2 Mb)

 

 

 

 

Lukio

 

Kruunupyyn lukion opetussuunnitelma, vain ruotsiksi (pdf, 5.6 Mt)

 

 

 

Pino kirjoja, joiden päällä on omenoita.