Tienpidon toimintaohjeet

 

 

Pitkulaisessa kunnassamme on lähes 500 tietä. Turvallisuuden ja saavutettavuuden takaamiseksi teitä on tasaisin väliajoin ylläpidettävä ja korjattava. Silloin on tärkeää tietää, kuka tekee mitä – ja kuka siitä on vastuussa.

 

Kruunupyyn kunnan tienpidon toimintaohjeita laatiessa on painotettu, että voidaan tarjota kuntalaisille kilpailukykyistä ja tasavertaista palvelua: Siksi kunta hoitaa myös useampia teitä kuin mitä laki vaatii.

 

Kunnan tiet voidaan jakaa kolmeen pääluokkaan: valtion tiet (maantiet), kunnan tiet (asemakaavaan kuuluvat tiet) ja yksityistiet. Jakamalla tiet pääluokkiin ja alaluokkiin voidaan määritellä kuka vastaa mistäkin tiestä kunnassa.

 

 

Tienpidon toimintaohjeet (pdf, 113 kb)

 

 

Kunta jakaa vuosittain korvamerkityn summan avustusta tienpitoon. Tekninen ja ympäristölautakunta vastaa periaatteista tienpidon avustusten saamiseksi sekä avustusten myöntämisestä. Tienpidon avustuksia käytetään virallisten tieosuuskuntien yksityisteiden perusparannuksiin sekä virallisten tieosuuskuntien muodostamiseen, uudistamiseen tai yhdistämisiin liittyviin hallintokustannuksiin.

 

 

Alla olevien linkkien kautta löydät kunnan periaatteet tienpidon avustusten saamiseksi sekä haku- ja selvityslomakkeet Webropol-lomakkeina.

 

Periaatteet tienpidon avustusten saamiseksi (pdf, 78 kt)

Hakulomake

Selvityslomake

 

Lisätietoja kunnan tienpidon avustuksista saa tarvittaessa aluevastaavalta Kimmo Bodbacka puh. 050 5669 819

 

Tieosuuskuntia kannustetaan hakemaan avustusta ELY-keskukselta. Avustusta voidaan myöntää ensisijaisesti rakentamiseksi luettavaan yksityisteiden parantamiseen. ELY-keskus arvioi hankkeen kiireellisyyden ja vaikuttavuuden. Avustuksesta päättää se toimivaltainen ELY-keskus, jonka alueella tie tai suurin osa siitä sijaitsee. Yksityistieasetukseen on tullut väliaikainen muutos vuosille 2023–2025. Näiden kolmen vuoden aikana tiekunta voi saada valtionavusta nykyistä suuremmalla avustusprosentilla yksityistien perusparantamiseen.

 

Linkki ELY-keskuksen sivuille koskien yksityisteiden parantamisen avustamista

 

 

 

vaeg