Barn & utbildning

 

Daghem och förskolor

 

I kommunen finns 8 daghem och 5 förskolor.

 

 

Skolor 

 

Kommunens grundläggande utbildning omfattar fem skolor, av vilka fyra i åk 1-6 och en i åk 7-9. Ådalens skola åk 7-9 och gymnasiet finns i Kronoby.

 

 

Bildningssektorn


Målsättningen för bildningssektorn:

Kvalitativ högstående småbarnspedagogik, undervisning, biblioteksservice och utbud på fri bildning. Fastigheterna för förskolor, daghem, skolorna och biblioteken fyller dagens normer.

 

Bildningskansliet finns i den södra delen av Kommungården.


På kansliet arbetar bildningschef Tony Widjeskog, tf. chef för småbarnspedagogik och förskola Erica Nygård, avdelningssekreterare Johanna Jakobsson, speciallärare Denice Hansson, skolpsykolog Erica Ivars och fritidskoordinator Hanna Aarnio.

 

Position

Namn

Telefon

Bildningschef

Tony Widjeskog

040 6610 169

Tf. Chef för småbarnspedagogik och förskola

Erica Nygård

040 6415 986

Avdelningssekreterare

Johanna Jakobsson

040 7142 158

     

Skolpsykolog

Erica Ivars

050 3135 458

Speciallärare

Denice Hansson

050 5149 333

Fritidskoordinator

Fax

Hanna Aarnio

040 8679 739

06 8352 442

E-post

fornamn.efternamn

@kronoby.fi