Strategier och program

 

Barnskyddsplan; TID FÖR BARNET! samt åtgärdsdel

Byggnadsordning 2022 (pdf, 735 kb)

Förvaltningsstadga 2022 (fr.o.m 1.3.2022) (pdf, 1.4 MB)

Informationsstrategi 2020

Jakobstadsregionens integrationsprogram 2022 - 2025 (pdf, 695 kb)

Jakobstadsregionens klimatstrategi (pdf, 3.5 Mb)

Kronoby kommuns plan för verkställande av Jakobstadsregionens klimatstrategi 2021-2030 (pdf, 909 kb)

Kronoby kommuns plan för klimatåtgärder 2023 (pdf, 502 kb)

Program för jämställdhet och likabehandling 2020

Koncerndirektiv

Personalenkät 2022 (pdf, 93 kb)

Personalenkät 2021 (pdf, 690 kb)

Personalenkät 2020 (pdf, 848 kb)

Personalstrategi (pdf, 879 kb)

Program för UUA-verksamhet

Principer för ägarstyrning i Kronoby kommun (pdf, 54kb )

Rusmedelsstrategi 2008-2010 för Jakobstadsregionen

Strategi for missbruk- och mentalvårdsarbetet i Mellersta Österbotten och Kronoby kommun

Strategi 2030 (pdf, 1.2 Mb)

Upphandlingsdirektiv (pdf, 390 kb) 

Utvärdering av den kommunala serviceproduktionen genom enkät

Välfärdsplan 2023-2026 inklusive välfärdsberättelse 2020-2022 (pdf, 530 kb)

Utvecklingsplan för vattentjänster 2014

 

Verksamhetsområden för vatten- och avloppstjänster 2017

(Godkänd i fullmäktige 22.5.2017):

Kronoby avloppsverksamhet 2017
Kronoby vattenverksamhet norra delen 2017
Kronoby vattenverksamhet södra delen 2017
Nedervetil avloppsverksamhet 2017
Nedervetil vattenverksamhet 2017
Söderby vattenverksamhet
Terjärv avloppsverksamhet 2017
Terjärv vattenverksamhet norra delen 2017
Terjärv vattenverksamhet södra delen 2017

Äldrepolitiskt program 2006-2010