Kaikukortet

 

Vi tycker att kultur är något som alla borde ha rätt att ta del av och därför är Kronoby kommun med i nationella nätverket Kaikukortti.

 

Med Kaikukortet kan du skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till exempelvis till festivaler, muséer, teatrar eller konserter. Med kortet kan du också få gratis kursplatser på medborgarinstitutet. Kultur är till för alla, oavsett inkomster.

 

Målet med Kaikukortet är att ge ungdomar, vuxna och familjer som har det svårt ekonomiskt bättre möjligheter att delta i kulturlivet och syssla med konst. Alla som är klienter hos en social- och hälsovårdsaktör eller hos en aktör inom kommunens välfärdssektor som är med i Kaikukortet-nätverket, som är minst 16 år och har ekonomiska svårigheter och därför inte har råd att skaffa inträdesbiljetter eller kursplatser på medborgarinstitut kan få ett Kaikukort.

 

Med Kaikukortet kan man skaffa avgiftsfria inträdesbiljetter till alla de kulturtjänster som hör till det riksomfattande Kaikukortet-nätverket. Man kan också skaffa avgiftsfria biljetter till sina barn och barnbarn till samma tillställning man själv ska delta i.

 

I Kronoby får du gratis inträde med Kaikukortet till följande ställen:

-Kronoby MI

-Torgare stiftelsen

-Kommunens gym i idrottshallen

-Alla kommunens kulturtillställningar som kostar

 

 

Mer information om Kaikukortet hittas Kaikukortti.fi.