Grundläggande utbildning

 

Den grundläggande utbildningen omfattar åk 1 - 9, efter det kan man söka sig till andra stadiets utbildningar.

 

I vår kommun har vi tre skolor med åk 1 - 6 och en skola med åk 7 - 9.

 

I åk 1 - 6 tas undervisningen hand av klasslärare medan ämneslärarna tar hand om undervisningen i åk 7 - 9.

 

För elever som behöver särskilt stöd finns speciallärare och skolgångsbiträden i skolorna.

 

Eleven har rätt att få förskole- och grundläggande utbildning enligt sitt modersmål, på finska eller svenska. Eftersom Kronoby kommun inte själv anordnar grundläggande utbildning på finska, har Kronoby slutit avtal med Karleby och Kaustby. Närmare information om grundläggande utbildning på finska ges av bildningschefen.

Den mottagande kommunen ansvarar, och i praktiken tillsammans med Kronoby kommun, ordnar själva undervisningen och skolskjutsarna. Enligt finska skolsektionens beslut anvisas elever från Kronoby området och Nedervetil området vanligen till skolor i Karleby, medan elever från Terjärv området och de östra delarna av Nedervetil anvisas skolor i Kaustby.

 

Vårdnadshavarna kan vara i kontakt med Karleby eller Kaustby bildningsväsenden för information, men vi hoppas även att ni i är i kontakt med bildningskansliet i Kronoby.

 

Skola Adress Tel.   Åk
Centralskolan Kronobyvägen 4 040 1590 691 Mats-Erik Käld 1-6
  68500 Kronoby 040 7142 171 Lärarrum  
Nedervetil skola Murickägen 130 040 7142 177 Ann Hanhikoski 1-6
  68410 Nedervetil 050 3786 059 Lärarrum  
Terjärv skola Ringvägen 143 040 7142 182 Camilla Vesala 1-6
  68700 Terjärv 040 1968 700 Lärarrum  
Ådalens skola Kronobyvägen 6 040 3591896 Sofia Renlund 7-9
  68500 Kronoby 040 7142 167 Kansliet  
    040 7142 168 Lärarrum  
Barn med lärare på väg ut på vandring i skogen på hösten.