Delta och påverka

 

 

"Kommuninvånarna och de som utnyttjar kommunens tjänster har rätt att delta i och påverka kommunens verksamhet. Fullmäktige ska sörja för mångsidiga och effektiva möjligheter att delta."

Kommunallagen § 22

 

 

Du kan påverka kommunens verksamhet samt ge exempel på åtgärder för att främja välfärden i kommunen bland annat genom att

- ge feedback

- göra invånarinitiativ

 

 

Du kan också ta kontakt via kommunens e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi eller direkt via kommunens anställda, via e-post förnamn.efternamn@kronoby.fi eller genom att ringa. Kontaktuppgifterna hittar du här.