Lediga tomter

Kronoby kommun har lediga bostadstomter och industritomter runt om i kommunen. Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo.

 

Lediga bostadstomter

 

Kronoby området

Översiktskarta över Kronoby

Service i Kronoby centrum

Wikmans

Tallåsen

Fiskarholmen

Påras

 

Nedervetil området

Översiktskarta över Nedervetil

Service i Nedervetil centrum

Klockarbacken

Måsabackavägen

 

Terjärv området

Översiktskarta över Terjärv

Service i Terjärv centrum

Messveka

Norra Terjärvvägen

Sandkulla

Lyttsbacka

Ringvägen

 

Lediga industritomter

Kronoby området

Översiktskarta över Kronoby

Kronoby industriområde invid Riksväg 8

 

Nedervetil området

Översiktskarta över Nedervetil

Pelostrand industriområde invid Riksväg 13

 

Terjärv området

Översiktskarta över Terjärv

Terjärv industriområde invid Södra Terjärvvägen

 

Prislista

Tomt €/m2
Egnahemstomt 3,50
Område invid Påras skola 2,50
Fiskarholmen 4,50
Södra Lyttsbacka 4,00
Kaino 4,00
Radhustomt 4,80
   
Industritomt 3,00
Affärstomt
vid Flygfältsvägen tomt 1 kvarter 103
5,50

 

Närmare uppgifter, tomtkartor eller utpålning av tomt fås av Dan Stenlund tel. 0505624924 eller dan.stenlund@kronoby.fi

skylt1 resized