Landsbygdsservice

 

 

Kronoby, Larsmo, Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby bildar ett samarbetsområde för landsbygdsförvaltningen där Pedersöre är värdkommun. Kanslierna fortsätter sin verksamhet som tidigare. Jordbrukarna kan även i fortsättningen sköta sina ärenden i sin egen kommun/stad.

 

Landsbygdsservice
Norra Österbottens landsbygdskontor

Livsmedelsverket

 

Via denna länk hittar ni anvisningar för tillståndsansökan om användning av växtskyddsmedel på skyddsremsor

 

 

Personal 

 

Landsbygdssekreterare Sanna Särs
Tel. 044 7557 686
sanna.sars@pedersore.fi
Anträffbar på Kommungården i Kronoby måndag-torsdag
- Administration av jordbrukarstöd
- Rådgivning, blanketter mm.

SannaSaers2

Landsbygdssekreterare Sanna Särs är anträffbar i Kronoby Kommungård måndag - torsdag.

 

Avbytarverksamheten

 

 

Pedersöre kommun handhar avbytarservicen.

 

Via denna länk hittar du information om avbytarservicen

 

En brunvit ko njuter av sommare liggande på bete.