Ab Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia

 

 

Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia binder ihop näringsliv, kommuner och utvecklarorganisationer så att regionen också i framtiden lyckas attrahera företag och nya invånare. Concordia fungerar som en förenande kraft så att regionen bland annat i fråga om god tillgänglighet och ett mångsidigt utbud av arbetskraft är konkurrenskraftigt. Vi arbetar med att göra regionen mera känt både för dess egna invånare och de som bor utanför regionen.

 

Vårt uppdrag är att hitta nya möjligheter och ge en bra grogrund för utveckling och tillväxt. Tillsammans med ägarna, företagen, offentliga organisationer och andra intressenter skapar vi förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv och en attraktiv region, som står sig i den nationella och internationella konkurrensen.

 

Vi erbjuder kostnadsfri företagsrådgivning och -utvecklingstjänster samt jobbar med regionmarknadsföring och intressebevakning.

 

 

Skolgatan 25-27 C, 68600 Jakobstad
Tel: 010 239 7550
e-post: info@concordia.jakobstad.fi
hemsida: jakobstadsregionen.fi

direktlänk till företagssidan

 

 

concordia logo