IMG 4794

Friluft och motion


De långa friluftslederna och belysta spåren inbjuder till goda motionsstunder under alla årstider.

 

Rinkar och konditionssalar finns i samtliga kommunområden.

 

Det finns många möjligheter till kanotturer och paddling utmed åar och sjöar på egen hand. Kronoby å är en högvattens å, vattennivån framför allt i forsarna är tillräcklig främst om våren. Det rika sjösystemet i Terjärv och Nedervetil är också ypperlig för kanotturer.

 

För jakt- och fiskeintresserade erbjuder de stora skogarna, fälten och många vattendragen de allra bästa möjligheterna. I Stor-Seljes inplanteras varannan vecka regnbågsforell.

 

Inom kommunens gränser finns ett flertal simstränder, samtliga vid sötvatten. En del ligger vid sjöar, andra vid åar eller mindre vattendrag.

 

Kronoby kommun har för tillfället fem stycken motionslådor placerade runt om i kommunen.

Genom våra motionslådor vill vi uppmuntra alla att röra på sig i naturen och få frisk luft. Enligt undersökningar får man bättre humör redan efter fem minuters vistelse i naturen och med 15-20 minuter ute i naturen ökar livskraften och blodtrycket sjunker.

 

Varje höst lottades det ut presentkort bland alla dem som skrivit sitt namn i häften i motionslådorna. Kontaktuppgifterna används enbart för utlottning av presentkort och förstörs efter det.  Meddela gärna fritidskoordinatorn om du märker att någon av häften vid motionslådorna är fulla.

Förutom kommunens motionslådor finns också motionslådor som olika föreningar i kommunen lagt ut. Om du har förslag på naturområden där det motioneras aktivt och det inte ännu finns någon motionslåda så tar vi gärna emot förslag.

 

Kommunens motionslådor finns placerade på följande ställen:

 

  1. Vid början av Småbönders vandringsled
  2. Vid Gustavsrundan
  3. Vid Huhta Ottos grotta
  4. I början på Gulan-Lillpotten vandringsled
  5. Vid början av Höbäck-Sarjärv vandringsled
rundan