Anpassad motion

 

 

Vad är anpassad motion?

 

Som anpassad motion räknas all form av motion och idrott som anpassas på något sätt för en person eller för en  målgrupp. Möjliga målgrupper för anpassad motion är t.ex. gravida, personer som har någon kronisk sjukdom som reuma eller MS, äldre personer med lägre funktionsförmåga och personer som har en fysisk, psykisk eller kognitiv funktionsvariation.

 

Person som behöver någon av form av anpassning för att kunna röra på sig och motionera har i regel samma behov att röra på sig och får samma positiva hälsoeffekter av att röra på sig som personer som inte har behov av anpassning. Vi behöver alltså alla få fysisk aktivitet för att må bra och på vilket sätt vi rör på oss kan variera enligt den egna funktionsförmågan.

 

Vi tycker att det är viktigt att lyfta fram behovet av anpassad motion och att stöda möjligheten till fysisk aktivitet samt möjlighet att röra sig ute i naturen för alla i vår kommun oberoende av den egna funktionsförmågan.

 

Ifall du har egna önskemål eller behov vad kommer till anpassad motion så får du gärna kontakta fritidskoordinatorn så försöker vi hjälpa till så gott vi kan.

 

 

EU:s funktionshinderkort

 

EU:s funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och delaktighet. Kortets syfte är att underlätta ett aktivt deltagande i samhället för människor med specifika behov av hjälp och stöd.

Mera information om kortet hittas via denna länk.

I Kronoby idrottshall får man med ett EU funktionshinderkort ta med sig en assistent utan extra kostnader.

Hanna1

Hippocampen passar både barn och vuxna och den är gjord till personer som inte kan eller orkar gå själv i terrängen som t.ex. i skogen.

Hjälpmedel som kommunen lånar ut

 

 

Kommunen har inskaffat två stycken hjälpmedel som kan användas av personer med någon form av  fysisk funktionsvariation. Det är fråga om en Hippocampe terrängstol och en pulkka med mera stöd.

 

Hippocampen passar både barn och vuxna och den är gjord till personer som inte kan eller orkar gå själv i terrängen som t.ex. i skogen. Hippocampen är betydligt smidigare i skogen jämfört med en vanlig rullstol. Hippocampen kan användas på samma sätt som en vanlig rullstol så att personen som sitter kan ta sig fram själv eller så kan en assistent skutta stolen framåt. I svårare terräng kan en till person hjälpa till genom att dra stolen med ett band.

 

Pulkan har stöd för ryggen och för huvudet och det är möjligt att spänna fast den som sitter i pulkan. Vid behov av en assistent som styr finns en extra kälkdel i pulkan.

 

Både pulkan och Hippocampen används dagtid i kommunens egen verksamhet på olika enheter men det går att låna dem för kvällar och veckoslut genom att vara i kontakt med fritidskoordinatorn.

Hanna2