Ungdomsfullmäktiges medlemmar poserar i kommungården.

Ungdomsfullmäktige 2023 - 2024:

Från vänster: Jim Wikström, Alexandra Åstrand, Minea Hansén, Vivi Berlin, Ebba Hellman, Erica Åminne, Hugo Käld, Isak Hellman och Filip Finnila. Elma Åsvik saknas på bilden.

Barn och unga

 

Hobbis – gratis hobbyverksamhet för barn i åk 1-3

 

Kommunens fritidssektor ordnar i samarbete med Botnia 4H gratis hobbyverksamhet för barn i åk 1-3 vid skolorna efter skoldagens slut. Hobbis-grupperna har varierande innehåll och teman. Vid alla tre lågstadieskolor ordnas 1-3 olika Hobbis-grupper varje vecka.

Anmälning till Hobbis-verksamheten sker via Wilma skilt för varje termin (vårtermin och hösttermin).

Mera information om Hobbis verksamheten fås av fritidskoordinatorn.

 

 

Decibel

Decibel är en sakkunnig organisation för ungdomar i våra trakter. På Decibels hemsida och i appen Decibel finns det en möjlighet att ställa frågor anonymt om allt mellan himmel och jord och man får svar av sakkunniga personer inom fem arbetsdagar. Det finns en hel del annan information som kan intressera dig som är ung. Gå in på www. Decibel.fi och få svar på dina frågor.

Decibel

 

 

Uppsökande ungdomsarbete

 

Uppsökande ungdomsarbete i kommunen sköts av uppsökande ungdomsarbete i Jakobstadsregionen och de befinner sig vid Musikcafé After Eight i Jakobstad. De har också möjlighet att komma till Kronoby vid behov. De ungdomar i åldern 15-29 som inte hittat en studieplats eller jobb och vid andra frågor där man kan behöva hjälp som ungdom, så lönar det sig inte tveka utan vänd dig till dem och be om hjälp. Mera information finns på hemsidan för uppsökande ungdomsarbete.

 

 

Ungdomsfullmäktige             

 

Kronoby kommun har egen ungdomsfullmäktige för ungdomar i åldern 13-20 år. Ungdomsfullmäktige består av 7 - 12 stycken ungdomar från kommunen. Ungdomarna är med i ungdomsfullmäktige i två år varefter nya medlemmar väljs in. Som uppgift har ungdomsfullmäktige att bevaka ungdomsärenden i kommunen samt att svara på utlåtande som kommer från andra instanser.

 

Alla kommunens ungdomar i åldern 13-20 år har möjlighet att ansöka om en plats i ungdomsfullmäktige och beslutet om vem som väljs med görs av kommunstyrelsen. Information om ansökningstider informeras på kommunens hemsida och facebook. Om du har förslag på ärenden som ungdomsfullmäktige borde ta upp kan du vara i kontakt med fritidskoordinatorn eller med någon av medlemmarna i ungdomsfullmäktige.

 

 

Barn skär tomater och skinka.