Byggnadstillsyn

 

Byggnadstillsynens huvudsakliga uppgift är att behandla bygglovsansökningar samt att övervaka och ge råd om byggandet som sker inom kommunens gränser. Till byggnadstillsynens uppgifter hör även att upprätthålla olika register med uppgifter om bygglov och byggnader, övervaka skötseln av den byggda miljön samt att övervaka olovligt byggande. Tyngdpunkten på övervakningen ligger på byggnaders säkerhet, välmående och trivsam miljö.

 

Vi hjälper gärna om du har frågor!

 

Byggnadsinspektör                                            Greger Särs     050 0269 746

Kanslist                                                                Simon Riska    040 7142 180

byggnadstillsyn@kronoby.fi                           Ansökning av lov, beställning av syner mm.