Organisation

 

 

Kommunens organisation indelas i allmänna sektorn, bildningssektorn och tekniska sektorn.

 

Allmänna sektorn omfattar
 -Allmänna kansliet
- Ekonomikansliet
- Fritidsbyrån, Biblioteket och MI

 

Bildningssektorn omfattar
-Bildningskansliet

 

Tekniska sektorn omfattar
-Tekniska kansliet
-Byggnadskansliet
-Miljökansliet