Organisation

Kommunens organisation indelas i allmänna sektorn, bildnings- och fritidssektorn och tekniska sektorn.

 

Allmänna sektorn omfattar
 -Allmänna kansliet
-Ekonomikansliet

 

Bildnings-och fritidssektorn omfattar
-Bildningskansliet
-MI
-Biblioteket
-Fritidsbyrån

 

Tekniska sektorn omfattar
-Tekniska kansliet
-Byggnadskansliet
-Miljökansliet