Omhändertagna djur 

Enligt djurskyddslagen skall kommunen se till att inom dess område ordnas tillfällig skötsel av herrelösa hundar och katter samt motsvarande små sällskaps- och hobbydjur som påträffas och tas om hand.Omhändertagna djur skall förvaras minst 15 dagar, varefter kommunen har rätt att sälja djuret, överlåta det på annat sätt eller avliva det.Kommunen har rätt att av djurets ägare eller innehavare uppbära ersättning för kostnaderna för omhändertagande, skötsel och eventuell avlivning av djuret.Om en anmälan om omhändertagande av en hund har gjorts till polisen skall denna underrätta kommunens mottagningsplats för herrelösa djur härom.

 

Kari och Katja Kalliokangas
Tel. 06 885 613
E-post: kari.kalliokangas@kotinet.com
Sahanperäntie 252
69300 TOHOLAMPI

katt