Mat- och städservice

 

Kronoby kommun har avtal med SOL Palvelut Oy och Compass Group FS Finland Oy om städservice och med Compass Group FS Finland Oy om matservice.

 

Kontaktuppgiften till SOL Palvelut Oy:

Carita Silander, serviceförman, tfn. 040 1582 610
E-post: fornamn.efternamn@sol.fi

 

Kontaktuppgifterna till Compass Group FS Finland Oy:
alavetelinalue@temp.compass-group-fs.com
kruunupyynalue@temp.compass-group-fs.com
sandbacanalue@temp.compass-group-fs.com
teerijarvenalue@temp.compass-group-fs.com

 

pia.hulden@temp.compass-group-fs.com
johanna.widjeskog@temp.compass-group-fs.com

 

 

Skolornas och dagvårdens matsedel

 

Matsedel för Ådalens skola

Matsedel för Nedervetil skola

 

Inga kontanter tas emot vi lunchrestaurangen efter 31.5.2021. Efter det går det att betala endast med bankkort.