Mat- och städservice

 

Kronoby kommun har avtal med SOL Palvelut Oy och Compass Group FS Finland Oy om städservice och med Compass Group FS Finland Oy om matservice.

 

Kontaktuppgiften till SOL Palvelut Oy:

Kirsi Välimäki, serviceförman, tfn. 0400 663 819
E-post: fornamn.efternamn@sol.fi

 

Kontaktuppgifterna till Compass Group FS Finland Oy:
alavetelinalue@amica.fi
kruunupyynalue@amica.fi
sandbacanalue@amica.fi
teerijarvenalue@amica.fi

 

pia.hulden@compass-group.fi Restaurangchef, 040 6614 840
johanna.widjeskog@compass-group.fi, Servicechef, 040 6474 562

 

 

Skolornas och dagvårdens matsedel

 

Matsedel för Ådalens skola

Matsedel för Nedervetil skola

Matsedel för Terjärv skola

 

Inga kontanter tas emot vi lunchrestaurangen efter 31.5.2021. Efter det går det att betala endast med bankkort.