Integrationsporten

 

Integrationsenheten i Jakobstadsnejden har öppnat infopunkten Integrationsporten. ”Porten” finns i integrationsenhetens utrymmen med ingång från Alholmsgatan.

 

Integrationsporten betjänar även vid Kvarnen i Kronoby (Torgarevägen 4) följande tisdagar kl. 13 - 16: 28.3, 4.4, 18.4, 2.5, 16.5 och 30.5.

 

Infopunkten ger alla registrerade invandrare oberoende invandringsorsak information och handledning om det finländska samhället.

 

Integrationsporten är Jakobstadsnejdens gemensamma infopunkt och betjänar alla registrerade invandrare i Jakobstad, Nykarleby, Pedersöre, Kronoby och Larsmo.

 

Mer information om Integrationsporten kan du läsa på integrationsportens hemsida.