Byggnadstillsynens avgifter

 

 

För inspektions- och tillsynsuppgifter samt för andra myndighetsuppgifter inom byggnadstillsynen tas en avgift vars grunder bestäms i markanvändnings- och bygglagen samt andra bestämmelser (bl.a. räddningslagen, grannelagsförhållanden och lag om posttjänster).

 

Avgifter för inspektions- och tillsynsuppgifter inom byggnadstillsynen samt avgifter för andra myndighetsuppgifter från 1.3.2023 (pdf, 166 kb)  

 

De nya avgifterna gäller ansökan och ärenden som kommer in från och med 1.3.2023.