Rakennusvalvonnan maksut

 

 

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritetaan maksut, joiden perusteet on määrätty maankäyttö- ja rakennuslaissa sekä säädöksin (mm. pelastuslaki, naapuruussuhdelaki ja postipalvelulaki).

 

Rakennusvalvonnan maksut tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä maksut muista viranomaistehtävistä 1.3.2023 alkaen (pdf, 128 kb)

 

Uutta taksaa sovelletaan hakemuksiin ja asioihin, jotka tulevat vireille 1.3.2023 jälkeen.