Kronoby idrottshall fotograferad från utsidan i höstsolen.

Idrottsplatser

 

 

Kronoby idrottshall

I Kronoby centrum finns Kronoby idrottshall med en stor sal på 782m2 som kan delas i tre delar. Där är det möjligt att utöva volleyboll, innebandy, korgboll, badminton, tennis, gymnastik, fotboll och handboll. I salen finns också en åtta meter hög klättringsvägg. I hallen finns även en 60 meter lång springbana med längdhoppsgrop och ett gym. Adress till idrottshallen är Idrottsvägen 4, 68500 Kronoby.

 

Idrottshallen är öppen måndag-torsdag kl. 14.00-20.00 och fredagar 13.30-18.30. Om avvikande öppethållningstider informeras på kommunens facebooksida. Under veckosluten är Idrottshallen öppen endast för bokade grupper. De som köper hel- eller halvårs kort kan lösa ut en nyckel mot 50 euro pant med vilken det är möjligt att träna i gymmet dagligen kl. 07.00-23.00. Gymkort och nyckel köpes av vaktmästaren vid idrottshallen under öppethållningstider. Det är 15 års åldersgräns på gymmet. Idrottshallens telefonnummer är 040 627 9367 (under öppethållningstider).

 

Information om priser av gymkort och idrottshallshyror samt hur man bokar hittas under bokning av utrymmen och idrottshallen.

 

 

Utöver idrottshallen finns också gymnastiksalar vid följande skolor:

 

Centralskolan, Kronobyvägen 4

Terjärv skola, Ringvägen 143

Nedervetil skola, Murickvägen 130

Ådalens skola, Kronobyvägen 6

 

Förutom gymmet vid Kronoby idrottshall finns också ett gym i Terjärv Teri Sali  och ett gym vid Herberts Hus.

Utanför Ådalens skola finns ett utegym.

 

 

Beachvolley planer finns utanför Kronoby idrottshall och vid Nedervetil simstrand som ligger invid Nedervetil sportplan.

 

 

Vill man spela fotboll så kan man välja mellan följande fotbollsplaner:

 

Centralplan i Kronoby, Idrottsvägen 4

Hopsala plan, Kronobyvägen 349

Fotbollsplan vid Nedervetil sportplan, Murickvägen 155

IK Myrans träningsplan Murickvägen 155

Forsbacka plan i Terjärv, Smedasvägen 87

Heimsjö fotbollsplan, Parkvägen 3

Kronoby konstgräsplan, Idrottsvägen 4

Konstgräsplan vid Nedervetil skola, Murickvägen 130

Konstgräsplan i Terjärv, Solgränd 2

Terjärv bollhall, Smedasvägen 87

 

 

Friidrottsområde finns i samband med Nedervetil sportplan och vid Centralplanen i Kronoby. Utanför Nedervetil gamla skola finns en grusplan med släggkastningsrink, Tastvägen 30.

 

 

I Kronoby är det möjligt att skrinna på konstis i ishallen i Kronoby centrum intill idrottshallen och vid ishallen i Terjärv.

 

 

Bowlingsintresserade rekommenderas besöka Kronoby Bowlingshall som ligger några km utanför centrum.

 

 

Ungdomar klättrar uppför klötterväggen in i Kronoby idrottshall.