Vandringsleder

I kommunen finns många möjligheter till vandring. Längs vandringslederna kan man njuta av kulturlandskap, se kyrkor, offerstenar, hyddbottnar, rösen, förhistoriska boplatser, mm. Det finns vandringsleder runtom i kommunen.

 

Gustavs rundan

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Söderpårasvägen 109
68500 KRONOBY
Gustavs rundan-kartblad

 

 

Höbäck-Sarjärv vandringsled

Rastplatser vid vackert kulturlandskap, tjärdalar, åsar, flyttblock, vattendrag.

 

Startpunkt:
Parkeringsplatsen vid
Vuojärvvägen 456
68700 Terjärv
Höbäck-Sarjärv kartblad

 

Kortjärv naturstig

Startpunkt:
Byggningsbacka parkering vid
Kaustbyvägen 444
68700 Terjärv
Kortjärv kartblad

 

 

Merjärv vandringsled

Startpunkt:
Merjärvvägen 453

Merjärv kartblad

 

 

Nedervetil

Skidspåren vid skidstugan kan användas som vandringsleder.

 

 

konstverk av träd på vandringsled