Anhållan om tomt

 

En tomtansökan ska göras skriftligen till Kronoby kommuns tekniska nämnd. Blanketten finns nedanför. Tekniska nämnden behandlar alla ansökningar som inkommit under månaden och meddelar vem som har blivit tilldelad tomterna.

 

Blankett för Anhållan om tomt  (pdf, 113 kb)

 

Fyll i, skriv ut, skriv under och sänd blanketten till:

Kronoby kommun
Tekniska nämnden
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY