Elevvård

 

 

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. Elevvården stöder elevens lärande och arbetar för att eleven ska må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt. En ny lag om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Den medför en del förändringar i strukturerna för elevvårdsarbetet.

 

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela skolan, den har alla i skolan ansvar för. Till elevvårdstjänsterna hör skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster. Tjänsterna ska vara lättillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna och ordnas inom lagstadgad tid.

 

Elevvårdsgruppen ansvarar för den gemensamma elevvården, t.ex. rastaktiviteter, temadagar, ordningsregler, uppdatering av mobbningsplan osv.  I elevvårdsgruppen diskuteras inga enskilda elevärenden. I enskilda elevärenden sammankallas en expertgrupp (t.ex.  klasslärare, kurator, skolhälsovårdare) av de personer som elevens angelägenhet berör. Elev och/eller vårdnadshavare kontaktas inför diskussionerna.

 

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. Elevvården stöder elevens lärande och arbetar för att eleven ska må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt.

 

Alla som deltar i elevvårdsarbetet har tystnadsplikt.

 

Elevhälsans organisation (pdf, 64 kb)

 

Kronoby kommuns gemensamma elevvårdsplan (pdf, 1.3 Mb)

 

 

 

Kontaktuppgifter:

 

Årskurs 1 - 6

 

Skolkurator
Sanna Knutar, tfn 040 4802 126

 

Skolpsykolog
Sandra Björklund, tfn 050 3135 458

 

Skolhälsovårdare
Helena Storbacka, tfn. 050 3299 473

 

Närvarokoordinator
Mia Saarela, tfn. 050 5998 553

 

Speciallärare
Kronoby: Lillemor Berglund
Nedervetil: Karoline Kero
Terjärv: Sebastian Hongell

 

Årskurs 7 - 9

 

Kurator
Jenny Asplund, tfn. 050 3030 529

 

Skolpsykolog
Sandra Björklund, tfn. 050 3135 458

 

Skolhälsovårdare
Anni Hjulfors, tfn. 050 3629 954

 

Elevhandledare
Hannah Pekkarinen

 

Speciallärare
Maria Hongell och Anna Skogvik

 

 

 

Gymnasiet

 

Kurator
Jenny Asplund (vikarie under vårterminen), tfn. 050 3030 529

 

Skolpsykolog
Sandra Björklund, tfn. 050 3135 458

 

Skolhälsovårdare
Anni Hjulfors, tfn. 050 3629 954

 

Studiehandledare
Alexandra Sjöholm (vikarie under vårterminen), tfn. 050 4210 471

 

Speciallärare
Caroline Kero

 

 

 

Grafik över årsklocka för specialundervisningen i åk 1-6
Grafik on årsklocka för specialundervisningen i åk 7-9.
Grafik på elevhälsan i Kronoby kommun.