Elevvård

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. Elevvården stöder elevens lärande och arbetar för att eleven ska må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt. En ny lag om elev- och studerandevård trädde i kraft 1.8.2014. Den medför en del förändringar i strukturerna för elevvårdsarbetet.

 

Elevvården ska i första hand bestå av förebyggande, gemensam elevvård som stöder hela skolan, den har alla i skolan ansvar för. Till elevvårdstjänsterna hör skolhälsovårdstjänster, psykolog- och kuratorstjänster. Tjänsterna ska vara lättillgängliga för eleverna och vårdnadshavarna och ordnas inom lagstadgad tid.

 

Elevvårdsgruppen ansvarar för den gemensamma elevvården, t.ex. rastaktiviteter, temadagar, ordningsregler, uppdatering av mobbningsplan osv.  I elevvårdsgruppen diskuteras inga enskilda elevärenden. I enskilda elevärenden sammankallas en expertgrupp (t.ex.  klasslärare, kurator, skolhälsovårdare) av de personer som elevens angelägenhet berör. Elev och/eller vårdnadshavare kontaktas inför diskussionerna.

 

Elevvården är ett yrkesövergripande samarbete mellan skola, hälsovård och socialvård. Elevvården stöder elevens lärande och arbetar för att eleven ska må bra, både fysiskt, psykiskt och socialt.

 

Alla som deltar i elevvårdsarbetet har tystnadsplikt.

 

 

Kontaktuppgifter:

 

Skolkurator
Sonja Enkvist-Nyman, tfn 050 3030 529
Sanna Knutar, tfn 040 4802 126 förskola - åk 5

 

Skolpsykolog
Erica Ivars, tfn 050 3135 458

 

Speciallärare
Centralskolan: Lillemor Berglund-Koivusalo åk 1-5, Annika Grundvall åk 6
Nedervetil skola: Caroline Kero
Terjärv skola: Sebastian Hongell
Ådalens skola: Maria Hongell och Anna Skogvik

 

Elevhandledare
Martina Broberg

 

E-post: fornamn.efternamn@kronoby.fi

 

Hälsovårdare
Centralskolan: Jessica Sundkvist, tfn 040 4892 243
Nedervetil skola: Helena Storbacka, tfn 050 3299 473
Terjärv skola: Peggy Ljungberg, tfn 040 4892 307
Ådalens skola: Fanny Björkström tfn 050 3629 954, tisdag - torsdag
E-post: fornamn.efternamn@soite.fi

barn