Oppilashuolto

 

 

Oppilashuolto on monialainen yhteistyö koulun, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon välillä. Oppilashuollolla tuetaan oppilaan oppimista ja edistetään oppilaan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

 

Jokaisessa koulussa on oppilashuoltoryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti suunnittelemaan, järjestelemään ja seuraamaan tukitoimia.

 

1 - 6 luokkien oppilashuoltoryhmiin

Kuuluvat rehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja kunnan psykologi. Tarvittaessa paikalle kutsutaan luokanopettaja tai sosiaalityöntekijä.

 

7 - 9 luokkien oppilashuoltoryhmään

Kuuluvat rehtori, vararehtori, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, opinto-ohjaaja ja opettajaedustaja. Tarvittaessa paikalle kutsutaan aineenopettaja tai luokanopettaja, kunnan psykologi tai sosiaalityöntekijä.

 

Oppilashuoltoryhmä käsittelee kaikki oppilaat luokkakohtaisissa läpikäynneissä. Huoltajaan otetaan yhteyttä, jos oppilas tarvitsee tukitoimenpiteitä. Oppilashuoltoryhmä voi myös käsitellä kokonaisvaltaisia kehityskysymyksiä ja antaa suosituksia tukitoimenpiteisiin.

 

Jokaista oppilashuoltotyöhön osallistuvaa henkilöä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Kruunupyyn kunnan yhteinen oppilashuoltosuunnitelma, vain ruotsiksi (pdf, 1.3 Mb)

 

 

Yhteystiedot:

 

Luokat 1 - 6

 

Koulukuraattori
Sanna Knutar, puh 040 4802 126

 

Koulupsykologi
Sandra Björklund, puh 050 3135 458

 

Kouluterveydenhoitaja
Helena Storbacka, puh. 050 3299 473

 

Läsnäolokoordinaattori
Mia Saarela, puh. 050 5998 553

 

Erityisopettajat
Kruunupyy: Lillemor Berglund
Alaveteli: Karoline Kero
Teerijärvi: Sebastian Hongell

 

Luokat 7 - 9

 

Kuraattori
Jenny Asplund, puh. 050 3030 529

 

Koulupsykologi
Sandra Björklund, puh. 050 3135 458

 

Kouluterveydenhoitaja
Anni Hjulfors, puh. 050 3629 954

 

Opinto-ohjaaja
Hannah Pekkarinen

 

Erityisopettajat
Maria Hongell ja Anna Skogvik

 

 

 

Lukio

 

Kuraattori
Jenny Asplund, puh. 050 3030 529

 

Koulupsykologi
Sandra Björklund, puh. 050 3135 458

 

Kouluterveydenhoitaja
Anni Hjulfors, puh. 050 3629 954

 

Opinto-ohjaaja
Alexandra Wiklund, puh. 050 4210 471

 

Erityisopettaja
Caroline Kero

Kuvio vuosikellosta erityisopetuksessa luokille 1-6.
Kuvio vuosikellosta erityisopetuksessa luokille 7-9.
Kuvio oppilasterveydestä Kruunupyyn kunnassa.