Skolanmälan

 

Skolanmälan görs genom att vårdnadshavarna fyller i skolanmälan-blanketten som hittas i Wilma under fliken blanketter.

 

I blanketten framkommer vilken närskola eleven anvisas. Förslaget grundar sig på gällande lagstiftning samt bildnings- och fritidsnämndens och svenska skolsektionens principer. Alla elever, även de som väljer att gå i finsk skola, får ett förslag till svenskspråkig närskola i Kronoby kommun eftersom bildningskansliet inte kan veta vem vill välja svensk eller finsk skola.

 

Kommunen ordnar skjuts bara från elevens stadigvarande bostadsadress till den anvisade skolan, till vars område eleven hör. Ifall ni önskar att ert barn börjar i en annan skola än den hänvisade bör ansökan lämnas in till Kronoby kommun, Bildningskansliet, Säbråvägen 2, 68500 Kronoby.

Väljer ni en annan skola än den som anvisats, har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.

 

Det är även möjligt för vårdnadshavarna att anmäla sitt barn till skolan genom att skriva ut en pappersblankett och skicka in den till bildningskansliet. I första hand önskar vi dock att anmälan sker via blanketten i Wilma.  

 

Blanketter att skriva ut hittas här nedan. Det är också möjligt att få blankett från bildningskansliet.

 

Blanketterna returneras senast 23.2.2024 enligt anvisningen i blanketten.

 

Anhållan om att gå i annan skola (pdf, 690 kb)
Filen ”anhållan om att få gå i annan skola” innehåller en blankett för de elever som anhåller om att gå i annan skola än anvisad närskola.

 

Uppskovsblankett (pdf, 712 kb)
Filen ”uppskovsblankett” innehåller en blankett för de elever som anhåller om uppskov med skolstarten.

 

Meddelande om skolplats (pdf, 765 kb)
Filen ”meddelande om skolplats” innehåller blanketten som eleverna har fått med anvisad närskola.

 

Suomenkieliset oppilaat (pdf, 640 kb)
Filen ”suomenkieliset oppilaat” innehåller en blankett för de elever som önskar gå i finsk skola i Karleby eller Kaustby.

Tiedosto ”suomenkieliset oppilaat” on niitä oppilaita varten, jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua Kokkolassa tai Kaustisella.

Barn går på en bro i en höstfärgad skog.