Kouluun ilmoittautuminen

 

Sähköinen kouluunilmoittautumislomake löytyy Wilmassa.

 

Ilmoittautuminen tapahtuu joko täyttämällä sähköinen ilmoittautumislomake Wilmassa tai tulostamalla alla olevan linkin kautta avautuva lomake ja lähettämällä se sivistyskansliaan osoitteella: Sivistyskanslia, Kruunupyyn kunta, Säbråntie 2, 68500 Kruunupyy.

 

Jos olette muuttamassa tai juuri muuttaneet kuntaan ettekä ole saaneet Wilma-tunnuksia, voitte käyttää perinteistä paperilomaketta. Kaikki kunnan esikouluissa olevien lasten huoltajat ovat saaneet tunnukset esikouluun ilmoittautumisen yhteydessä.

 

Suomenkielellä toimivia kouluja ei Kruunupyyssä valitettavasti ole. Suomenkielinen esikoulu- ja perusopetus järjestetään yhteistyösopimuksin Kaustisen ja Kokkolan kanssa.

 

Kaikille koulunsa aloittaville lapsille on alustavasti osoitettu ruotsinkielinen lähikoulu Kruunupyyn kunnassa kotiosoitteen perusteella, riippumatta äidinkielestä.
Kunnassa sijaitseva lähikoulu osoitetaan kaikille, koska emme voi tietää ketkä valitsevat suomenkielisen ja ketkä ruotsinkielisen opetuksen. Lomaketta täyttäessä voitte ilmoittaa valitsevanne suomenkielisen opetuksen.

 

Lomake on palautettava viimeistään 23. helmikuuta 2024 lomakkeissa olevien ohjeiden mukaisesti.

 

 

Suomenkieliset oppilaat (pdf, 640 kb)

 

Tiedosto ”suomenkieliset oppilaat” on niitä oppilaita varten, jotka haluavat käydä suomenkielistä koulua Kokkolassa tai Kaustisella. Kruunupyyn kunta päättää kumpaan suuntaan oppilas ohjataan, ja vastaanottava kunta/kaupunki päättää mikä on oppilaan lähikoulu.

Lapset kävelevät puusillalla syksyisessä metsässä.