IMG 4657

Ådalens skola

samlar elever från hela Kronoby kommun till årskurserna 7 - 9. Skolan är placerad i Kronoby centrum. Läsåret 2020 - 2021 går det 216 elever i skolan. Temat för läsåret är

Mitt Ansvar.

 

Adress
Kronobyvägen 6
68500 Kronoby

 

Tf. Rektor
Sofia Renlund
040 3591 896

 

Kanslist
Marlén Nylund
040 7142 167

 

Lärarrum
050 5055 778
040 7142 168

 

Länk till wilma

 

Skolhälsovårdare
Fanny Björkström
050  3629 954
fanny.bjorkstrom@soite.fi

 

Vaktmästare
Jan Käld
050 5149 343

IMG 3504