Häner upp i luften framför skoldörren.

Ådalens skola

samlar elever från hela Kronoby kommun till årskurserna 7 - 9. Skolan är placerad i Kronoby centrum.

 

Adress
Kronobyvägen 6
68500 Kronoby

 

Länk till wilma

 

 

Rektor
Sofia Renlund
040 3591 896
sofia.renlund@kronoby.fi

 

Kanslist
Maria Lindholm
040 7142 167

 

Lärarrum
050 5055 778
040 7142 168

 

Skolkurator
Sonja Enkvist-Nyman
050 3030 529 

 

Skolhälsovårdare
Anni Hjulfors
050  3629 954
anni.hjulfors@ovph.fi

Skolpsykolog:
Sandra Björklund
050 3135 458

 

Elevhandledare:
Hannah Pekkarinen
050 5055 772

Ådalens skola sett från vägen.