Kantatie 63 välillä Evijärven Ina – Kaustinen: Pääsuuntaselvitys käynnistynyt

 

 

17.2.2021

 

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on käynnistänyt noin 12 kilometriä pitkän kantatiejakson pääsuuntaselvityksen laatimisen Evijärven, Kruunupyyn ja Kaustisen kuntien alueella.

 

Työn tavoitteena on määrittää maastokäytävä ja toimenpiteet, joilla mutkaisen ja kyliä halkovan päätien laatutasoa nostetaan vastaamaan jo parannettuja etelä- ja pohjoispuolisia kantatiejaksoja. Erityisesti halutaan parantaa tien liikenneturvallisuutta sekä tavara- ja henkilöliikenteen sujuvuutta, ennustettavuutta ja matka-aikaa.

 

Työtä ohjaavaan hankeryhmään on kutsuttu alueen kolmen kunnan ja kolmen maakuntaliiton edustajat. Kehitettyjä parantamisvaihtoehtoja esitellään yleisölle todennäköisesti torstaina 22. huhtikuuta 2021 klo 18 Teams-etäyleisötilaisuudessa. Tilaisuudessa ja sen jälkeen saatu palaute otetaan huomioon vaihtoehtoa valittaessa ja tarkennettaessa.

Yleisötilaisuudesta tiedotetaan tarkemmin lähempänä ajankohtaa.

 

 

Yhteyshenkilöt:

 

Työn tilaaja: Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, johtava liikennejärjestelmäasiantuntija Timo Liljamo: 029 502 7796, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Suunnittelukonsultti: A-Insinöörit Civil Oy, projektipäällikkö Juha Vehmas: 0400 178 926, etunimi.sukunimi@ains.fi

 

Linkki karttaan

 

(Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen lehdistötiedote 11.2.2021)