Utarbetandet av en lokaliseringsplan för stamväg 63 mellan Kaustby och Ena i Evijärvi har inletts

 

17.2.2021

 

NTM-centralen i Södra Österbotten har inlett utarbetandet av en lokaliseringsplan på ett ca 12 km långt avsnitt av stamväg 63 i Evijärvi, Kronoby och Kaustby kommuners område.

 

Syftet med arbetet är att fastställa terrängkorridoren och vilka åtgärder som behövs för att den krokiga huvudvägen som går genom byarna ska uppnå en sådan kvalitetsnivå att den motsvarar nivån på de avsnitt söderut och norrut längs stamvägen där förbättringsåtgärder redan har vidtagits. Särskilt vill man förbättra trafiksäkerheten och se till att gods- och persontrafiken fungerar smidigt samt att trafiken och resetiden är förutsägbar.

 

Arbetet leds av en projektgrupp och till gruppen har representanter för tre kommuner och tre landskapsförbund kallats.

Förslagen till förbättringsalternativ kommer att presenteras för allmänheten sannolikt på torsdag 22.4.2021 kl. 18 på ett Teams-videomöte. Den respons som kommer under och efter mötet beaktas vid valet och preciseringen av alternativet. Noggrannare uppgifter om mötet för allmänheten informeras närmare mötestidpunkten.

 

Kontakter:

Ledande trafiksystemsexpert vid NTM-centralen i Södra Österbotten (beställare av arbetet) Timo Liljamo, tfn 0295 027 796, fornamn.efternamn@ely-keskus.fi

 

Projektchef Juha Vehmas, A-Insinöörit Civil Oy (planeringskonsult), tfn 0400 178 926, fornamn.efternamn@ains.fi

 

Länk till karta

 

(Pressmeddelande från NTM-centralen i Södra Österbotten 11.2.2021)