Vi söker en avdelningssekreterare. Ansökan via Kuntarekry senast 19.5.2022 kl. 14.00.

Läs mer

Invigning av cykelvägen vid Flygfältsvägen den 9.5.2022 kl. 16.45.

Läs mer

Vi söker en lärare inom småbarnspedagogik samt en skolpsykolog.

Läs mer

NTM-centralen i Södra Österbotten ordnar ett presentations- och diskussionsmöte om Kainobäcken-Viitavesbäcken 9.5.2022 kl. 18.00-20.00 i Nedervetil skola.

Läs mer