Kronoby kommun har blivit utvald till försökskommun för försöket med tvåårig förskoleundervisning. 

Läs mer

Ändrade öppethållningstider i Kommungårdens infopunkt.

Läs mer

Sommarjobba för kommunen!

Läs mer

Kom med i ungdomsfullmäktige!

Läs mer