Bidrag för ledarutbildning och uppvärmningsbidrag finns att sökas från idrotts-, ungdoms- och kultursektorn under oktober månad.

 

Ansökningarna skall skickas in senast 31.10.

Läs mer

Här kan du läsa september nyhetsbrev.

Information angående bidragsansökningar, teaterresa, pensionärseftermiddagar, MI:s föreläsningar och mycket mer!

Läs mer

Kommunfullmäktige godkände på sitt möte 25.9 de nya direktiven för väghållning.

Vägarna är indelade i vägtyper och underkategorier. Läs här mera om indelningen, väghållningsbidrag och om möjlighet att ansöka om statliga medel.

Läs mer

Har du någon person, en förening eller ett företag bakom örat som du känner att vore värd Kronoby kommuns nya hållbarhetspris?

Kanske någon som du tycker att på ett föredömligt vis uppmuntrar andra i kommunen att bli mer miljömässigt hållbara?

Nominera din kandidat!

Läs mer