Morsdagsmedaljer

 

6.10.2022

 

 

Nu kan du ge förslag till mottagare av morsdagsmedaljen. Förslag bör lämnas in senast 20.10 via e-post: kronoby.kommun@kronoby.fi.

 

Medaljen kan delas till en biologisk mamma, adoptivmamma eller fostermamma som fyllt 40 år. Antalet barn är ingen avgörande motivering för att beviljas morsdagsmedalj.

 

Medaljen tilldelas för meriter som en exemplarisk fostrare av barn och ungdomar och främjare av familjeliv och föräldraskap samt i en vidare betydelse för verksamhet som på ett solidariskt sätt tryggat omsorg om andra. Även andra allmännare meriter kan beaktas vid sidan av föräldraskapet.

 

Utöver de biologiska mödrarna kan man också föreslå att adoptivmödrar eller fostermödrar ska hedras med medaljen. Ett mer omfattande samhälleligt ansvar för uppfostran och verksamhet beaktas också; verksamhet i till exempel barnskydds- och familjeorganisationer, ungdoms- och idrottsorganisationer, skolnämnder samt föräldraföreningar. Om morsdagsmedaljen föreslås för andra än biologiska mammor, till exempel mammor i fosterfamiljer, familjehem eller stödfamiljer, är det till fördel om det i samband med förslaget finns exempelvis ett följebrev av ett barn som bott i familjen och som känner familjen väl.

 

Syftet är inte att morsdagsmedaljen ska tilldelas personer som har fostran som yrke.

 

Syftet är att de belönade mödrarna kommer till Helsingfors till morsdagsfesten där medaljerna överlämnas.

 

Ytterligare information gällande mordagsmedaljer hittas från social – och hälsovårdsministeriets internetsidorna från adress: https://stm.fi/sv/utmarkelsetecken/morsdagsmedaljer