Vi söker en ambullerande speciallärare inom småbarnspedagogik, en lärare inom småbarnspedagogik samt barnskötare

 

 

 

30.3.2023

 

 

 

Ambullerande speciallärare inom småbarnspedagogik

 

I arbetsuppgifterna ingår planering, genomförande, utvärdering och utveckling av specialpedagogiken för barn i behov av stöd och med fokus på inkludering. Specialläraren handleder och konsulterar personalen i frågor som rör stödet till barns utveckling och lärande.

 

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken enligt planen för småbarnspedagogik, är bra på att samarbeta och har flexibilitet samt en positiv attityd till arbetet. Du arbetar bra i team tillsammans med personalen på enheterna, med specialläraren inom småbarnspedagogik och förskola och även med pedagogiska ledaren och områdesledarna.  

 

Behörighetskrav enligt L 540/2018 med lön och övriga anställningsvillkor enligt UKTA del G. Anställningen är för tiden 7.8.2023-31.7.2024 med möjlighet till fortsättning. Arbetstiden är 30,60h/vecka. Arbetsområdet gäller kommunens alla daghem, beroende på antalet barn i behov av stöd. 

 

Kommunen är tvåspråkig och arbetet förutsätter goda kunskaper i det andra inhemska språket.

 

Vi erbjuder dig en fin gemenskap där du har möjligheter att påverka och utveckla den specialpedagogiska verksamheten. 

 

Den som väljs bör före arbetet inleds uppvisa straffregisterutdrag enligt L 504/2002. Prövotid 4 månader tillämpas.  

 

Ansökan och CV via Kuntarekry senast 12.4.2023 kl.12:00.

 

Tilläggsuppgifter:

Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, carina.ahlstrom@kronoby.fi  050 3045021

Erica Nygård, pedagogisk ledare, erica.nygard@kronoby.fi  040 6415986

 

 

 

 

En lärare inom småbarnspedagogik

 

Kronoby kommun söker en LÄRARE inom småbarnspedagogik med placering Jeussen daghem när anställningen inleds.

 

Vi söker dig som är intresserad av att utveckla småbarnspedagogiken enligt planen för småbarnspedagogik, är bra på att samarbeta, har flexibilitet samt en positiv attityd till arbetet.

 

Vi erbjuder dig en fin gemenskap där du har möjligheter att påverka och utveckla den pedagogiska verksamheten och lärmiljöerna.

 

Behörighetskrav enligt L 540/2018 med lön och övriga anställningsvillkor enligt UKTA del G.

 

Anställningen är för tiden 7.8.2023-31.7.2024. Arbetstiden är 38,25h/vecka. Kommunen är tvåspråkig och arbetet förutsätter goda kunskaper i det andra inhemska språket.

 

Den som väljs bör före arbetet inleds uppvisa straffregisterutdrag enligt L 504/2002. Prövotid 4 månader tillämpas. 

 

Ansökan och CV via Kuntarekry senast 12.4.2023 kl. 15:30.

 

Tilläggsuppgifter:

Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, carina.ahlstrom@kronoby.fi  050 3045021

Yvonne Rönnqvist, ledare för småbarnspedagogik och förskola, yvonne.ronnqvist@kronoby.fi  050 9130853

 

 

 

 

Barnskötare inom småbarnspedagogik

 

Vi söker barnskötare inom småbarnspedagogik för tidsbundna anställningar till Kvarnbo daghem, Lilla My daghem och till vikariepoolen för verksamhetsåret 2023–2024.  

 

Vi söker er som är intresserade av att utveckla småbarnspedagogiken enligt planen för småbarnspedagogik, är bra på att samarbeta och har flexibilitet samt en positiv attityd till arbetet.

 

Vi erbjuder er fina gemenskaper där ni har möjligheter att påverka och utveckla den pedagogiska verksamheten och lärmiljöerna.

 

Behörighetskrav enligt L 540/2018 med lön och övriga anställningsvillkor enligt AKTA.

 

Anställningarna inleds 7.8.2023. Arbetstiden är från 30,60h/v upp till heltid, 38,25h/vecka. Kommunen är tvåspråkig och arbetet förutsätter tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.

 

För en av de tidsbundna anställningarna är arbetsspråket finska.  

 

Nämn i din ansökan om du har önskemål om din arbetstid per vecka och till vilken enhet du ansöker eller till vikariepoolen.

 

Den som väljs bör före arbetet inleds uppvisa straffregisterutdrag enligt L 504/2002. Prövotid 4 månader tillämpas. 

 

Ansökan och CV via Kuntarekry senast 12.4.2023 kl.15:00.

 

Tilläggsuppgifter:

Carina Ahlström, chef för småbarnspedagogik och förskola, carina.ahlstrom@kronoby.fi  050 3045021

Magdalena Vattuaho, ledare för småbarnspedagogik och förskola, magdalena.vattuaho@kronoby.fi  050 9130854