Kronobys social- och hälsovårdstjänster från och med 1.1.2023

 

 

22.9.2022

 

 

Ansvaret för social- och hälsovårdstjänsterna i Kronoby överförs till Österbottens välfärdsområde 1.1.2023. Överföringen hör till den riksomfattande välfärdsområdesreformen, där områdesindelningen har gjorts enligt landskapsgränserna.

 

För att göra förändringen så smidig som möjligt för invånarna i Kronoby har Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden förberett överföringen av tjänsterna tillsammans.

 

 

Bekanta yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården till din hjälp

 

Primärvården, hemvården och boendeservicen i Kronoby kommun fortsätter i oförändrad form. 1.1.2023 finns det fortfarande tre hälsostationer i Kronoby: Nedervetils, Terjärvs och Kronobys hälsostationer, och på dessa hälsostationer kommer i huvudsak samma personal att finnas kvar. Detta gäller även rådgivningarna och mun- och tandvården.

 

Bedömningen av vårdbehovet och tidsbokningen sker i fortsättningen via Österbottens välfärdsområdes kundservicecentral, men det är personalen i Kronoby som tar emot samtalet. De gamla telefonnumren fungerar under övergångsperioden.

 

 

Socialvårdstjänsterna flyttar närmare

 

En del av socialvårdstjänsterna för invånarna i Kronoby finns för tillfället i Karleby. Österbottens välfärdsområde rekryterar som bäst mer personal, eftersom målet är att producera så mycket socialvårdstjänster som möjligt i Kronoby nära invånarna. I fortsättningen produceras tjänsterna i Kronoby och Jakobstad.

 

 

Hjälpen nära i akuta situationer

 

I akuta situationer, på kvällar och veckoslut kan invånarna i Kronoby även i fortsättningen söka sig till samjouren eller barnjouren på Mellersta Österbottens centralsjukhus.

 

När man ringer 112 är det fortsättningsvis den enhet som är närmast som kommer och hjälper oavsett vilka välfärdsområdesgränserna är. Räddningsverkets nuvarande stationer i Kronoby fortsätter med sin verksamhet och ger även i fortsättningen service över välfärdsområdesgränserna.

 

 

Beredningen av avtalet fortsätter

 

Ett avtal som i synnerhet gäller hälso- och sjukvårdstjänsterna bereds mellan Österbottens och Mellersta Österbottens välfärdsområden. I avtalet fastställs vilka tjänster inom Mellersta Österbottens välfärdsområde invånarna i Österbotten kan använda.

 

Målet är att skriva under avtalet mellan välfärdsområdena i november 2022. Avtalet utvärderas varje fullmäktigeperiod.

 

Vi informerar mera om de förändringar som rör sättet att ta kontakt, hur man söker sig till tjänsterna och de elektroniska tjänsterna under hösten. På vår webbplats finns aktuella uppgifter om social- och hälsovårdstjänsterna för invånarna i Kronoby kommun. Vi uppdaterar listan när uppgifterna preciseras.

 

Meddelande från Österbottens välfärdsområde 22.9.2022