Antalet coronaviruspatienter ökar i Soite – det är viktigt att använda ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster

 

 

4.11.2022

 

Antalet coronaviruspatienter ökar i enheterna Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite. Vi påminner om vikten av att använda ansiktsmask vid besök till social- och hälsovårdstjänster. De som besöker centralsjukhusets avdelningar och enheter inom serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda en FFP2-ansiktsmask. På en del avdelningar eller enheter måste man tyvärr begränsa besöken på grund av pandemiläget.

 

För närvarande vårdas 30 patienter med coronavirusinfektion på avdelningar på Mellersta Österbottens centralsjukhus. Största delen av patienterna vårdas i första hand av någon annan orsak än på grund av coronavirusinfektionen. Det är ändå viktigt att försöka förhindra viruset från att spridas. Därför rekommenderar man i Soite effektiva skyddsåtgärder och besöksbegränsningar på avdelningar.

 

Vi påminner om att rekommendationen om att använda ansiktsmask gäller fortfarande i Soites enheter. Ett kirurgiskt mun-nässkydd eller en FFP2-mask används när man är i nära kontakt med en annan person t.ex. i ett mottagningsrum eller i en boendes/patients rum. Det rekommenderas att ansiktsmask används också i Soites vestibuler och avdelningslokaler.

 

Besökare på centralsjukhusets avdelningar och i enheter inom Soites serviceboende med heldygnsomsorg ombes använda den effektivare FFP2-ansiktsmasken. Vi ber besökarna bedöma hur nödvändigt besöket är och rekommenderar att antalet besök och antalet besökare begränsas så mycket som möjligt.