Vi söker lärarvikarier och skolcoach

 

6.9.2021

 

Vi söker en inspirerande och driven skolcoach med placering vid Ådalens skola.

 

Till arbetsuppgifterna hör att tillsammans med de övriga yrkesgrupperna i skolan stöda eleverna i skolgången, inlärningen och trivseln. Dessutom stöder du elevernas uppväxt och deltar i förebyggande- och socialtstödande arbete.

 

Start: genast och till läsårets slut

 

För mera info vänligen ta kontakt med skolans rektor Sofia Renlund: 040 3591 896 eller tf. bildningschef Ida Kronholm: 040 6610 169

 

Ansökan via Kuntarekry. Sista ansökningsdatum är 17.9.2021 kl. 16.00.

 

 

Vi söker lärarvikarier för både kortare och längre inhopp i kommunens skolor

 

Vi söker lärarvikarier till både åk 1-6 samt 7-9 i alla våra skolor i Kronoby kommun. Anmäl ditt intresse via Kuntarekry. Sista ansökningsdag är 30.9.2021 kl. 16.00.

 

För mera info vänligen ta kontakt med tf. bildningschef Ida Kronholm: 040 6610 169