Infotillfälle om Jolkka vindkraftsprojekt

 

 

28.5.2024

 

 

Infotillfälle för allmänheten gällande program för miljökonsekvensbedömning samt PDB för Jolkka vindkraftsprojekt ordnas tisdagen den 11 juni 2024 kl. 17-19 vid Gillestugan (Gillestuganvägen 23, Nedervetil).

 

Du kan läsa PDB:n (plan för deltagande och bedömning) på Planläggningsöversikt-sidan.

 

Det går också att delta i mötet på distans via Teams. Teams-länken hittar du här.