Planläggningsöversikt

 

 

Enligt markanvändnings- och bygglagen ska kommunerna sammanställa en översikt som beskriver planläggningsärenden och frågor i anslutning till dessa i kommunen. I planläggningsöversikten, som uppgörs årligen, presenteras aktuella planläggningsfrågor i kommunen på olika nivåer. I denna redogörs kortfattat för vad som händer på regional nivå, generalplannivå och detaljplannivå.

 

 

Nedervetil

- Ny detaljplan över Grovfurbacken, Kaino. Planeförslaget till kommunfullmäktige i februari.

 

 

Kronoby detaljplan

- Ändring av kv 170. Kronobyvägen 13. PDB och utkast till plan presenteras under januari 2023.

 

 

Kronoportens detaljplan

- Utredningar uppgörs och planering inleds för att kunna detaljplanera ett större T-kemområde i anslutning till Karleby stads ”Kronoporten”-område.

PDB Kronoporten II (pdf, 1.3 Mb)

 

 

Terjärv

- Område för ett nytt industriområde vid Kaustbyvägen. PDB och utkast till plan under augusti 2023.

 

 

Terjärv sjöar strandgeneralplan

- Flytt av byggrätt, Norra Kaitsjön.

 

 

 

Vindkraftprojekt

 

Kvarnbacken vindkraft i Småbönders.

- Här planeras för 6–7 vindmöllor. Planeringen har startats och en MKB-utredning är under uppgörande.

Delgeneralplan för vindkraft i Kvarnbacken (pdf, 1.7 MB)

 

 

Jolkka vindkraft

- Här planeras för 9 vindmöllor. Planläggningsbeslut är beviljat november 2022.

 

 

Lanjärv vindkraft mellan Kolam och Snåre

- Här planeras för 9–30 vindmöllor. Planeringen startas under våren 2023 och en MKB-utredning ska uppgöras.

 

 

 

Vägplaner

 

Vägplan för LV748

- Underfart under RV 13 samt cykelväg från Murick längs Backändavägen, ca 2,5 km.

 

Karta underfart (pdf, 448 kb)

Översiktskarta (pdf, 3 Mb)

 

 

Preliminär översiktsplan för RV 8

- Tvärkommunal cykelväg från Karleby via Kronoby till Edsevö. En preliminär översiktsplan färdigställs i januari 2023.

 

Överkommunal cykelväg Karleby-Kronoby-Edsevö (pdf, 1.7 Mb)

Översiktskarta Kronoby (pdf, 1 Mb)

 

 

 

En sammanfattning av ovannämnda planeringsarbeten finns till påseende vid kommungården i Kronoby, Tekniska avdelningen.