Tyck till om nya regler för avfallshantering

 

 

3.4.2023

 

 

Österbottens avfallsnämnd uppdaterar de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna för sitt verksamhetsområde. Nu har kommuninvånarna möjlighet att säga sin åsikt om de föreslagna ändringarna.

 

De paragrafvisa ändringsförslagen som föreslås träda ikraft 1.6.2023 presenteras i avsnitt 2 i detta dokument: 

Kommuninvånares möjlighet till inflytande enligt förvaltningslagens 41 (PDF, 421 KB).

 

Skicka skriftliga åsikter till Österbottens avfallsnämnd senast 25.4.2023 till e-postadressen info@ekoso.fi eller postadressen Österbottens avfallsnämnd, PB 41, 68601 JAKOBSTAD.

 

Tilläggsuppgifter: Johan Hassel, avfallshanteringschef, Österbottens avfallsnämnd, tel 050 528 9139 (vardagar 08-16).