Fullmäktiges möte flyttas till Kommungården

 

13.11.2020

 

Soites infektionsläkare Marko Rahkonen rekommenderar att man i Kronoby kommun undviker tillställningar och deltagande i idrottsverksamhet för en vecka framåt, så att coronavirussituationen på området lugnar ner sig och man förhindrar fler exponeringar.

 

På grund av ett ökat antal coronafall i Kronoby kommun ändras mötesplats för fullmäktigemötet 16.11 till Kommungårdens fullmäktigesal.

På fullmäktigemötet används munskydd och iakttas försiktighetsåtgärder gällande hygien och avstånd.

Fullmäktigeledamöter kan delta i mötet på distans och ombeds meddela i så fall kansliet om detta.