Vi söker en gruppassistent inom småbarnspedagogik

 

 

11.1.2023

 

 

Vi söker en GRUPPASSISTENT till Kvarnbo daghem i Kronoby. Anställningen är tidsbunden och tillträds enligt överenskommelse med arbetstid 30h/vecka.

 

Behörighetskrav är tillräcklig arbetserfarenhet och personliga kvalifikationer. Ditt bemötande och ditt förhållningssätt är ditt viktigaste arbetsverktyg.

 

Lön och övriga anställningsvillkor bestäms enligt det allmänna kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet AKTA. Kommunen är tvåspråkig med förvaltningsspråk svenska. Enligt kommunens språkstadga krävs tillräcklig förmåga att i tal använda det svenska och det finska språket.

 

Den som väljs bör inom en månad uppvisa godtagbart straffregisterutdrag enligt L 504/2002 för att valet skall vinna laga kraft.

 

Ansökan och CV ska vara inlämnad senast 18.1.2023 via Kuntarekry.